Kvalifiserte „Snekkere“ mestere skal kvaltitetsfult utføre støping av fundament og levere arbeid til avtalt tid. Vi skal montere stripefundamenter, punktfundamenter, monolittiske fundamenter, fundament av grunnmursblokker, flate fundamenter og forskjellige støttemurer. Vi kan støpe kjeller. For å etablere fundamenter bruker vi sine sertifiserte materialer og moderne teknikk. Med vår lang erfaring innen støping av fundamenter kan vi utføre alle arbeid raskt, kvalitetsfult og nøyaktig. Vi kan også fornye, forsterke eller utføre renovering på din eksisterende fundament.